Alku

Ristijärven metsästysseura on perustettu vuonna 1947 ja jäseniä on tällä hetkellä noin 300. Metsästysmaita pienriistalle on noin 15 000 hehtaaria ja suurriistalle noin 17 000 hehtaaria. Voit lukea perustamisasiakirjoja (skannattuja).

Vieras- ja kausilupa

Vieraslupa

Vieraslupakäytäntö v 2022
Vierasluvan hinta 25 € / 50 € / vuorokausi. 50 € vieraslupa on voimassa metsäkanalintujen metsästysaikana. Muuna aikana vieraslupa on 25 € / vuorokausi. Vesilinnustukseen ei myydä vieraslupia.

Jokaisella jäsenellä on käytössään vieraslupia. Lupa maksetaan pankkin tai nettipankin kautta ennen metsästyksen aloitusta. Tili no FI48 5760 5150 2897 40.

Maksun viestikenttään teksti: "vieraslupa ja vieraan nimi" esim vieraslupa, Matti Meikäläinen
Metsästysseuran jäsenen on oltava metsällä mukana, vieras ei seikkaile maastossa yksinään.
Vieraan mukana olosta on lisäksi ilmoitettava metsästysseuran puheenjohtajalle (Puh 050 374 1730)
tai sihteerille (puh. 040 571 0659)


Kausilupa

Metsästysseuran hallitus voi myöntää hakemuksesta kausilupia. 
Kausiluvan hinta on 150 €/kausi. Kausilupa velvoittaa ilmoittamaan saalismäärät ja käynnit kauden ajalta.

Hakemukset käsitellään tapauskohtaisesti.